As Oy Väenpiha                                   JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
 
Muistakaa, että rakennus, jossa asutte, on paitsi Teidän myös naapurinne koti. Jokainen on velvollinen kunnioittamaan naapuriensa oikeuksia ja suojelemaan yhteisiä etuja ja yhteistä omaisuutta. Järjestyksen ja siisteyden noudattamiseen ja hyvään naapurisopuun on kaikessa pyrittävä. Siten lisätään yleistä tyytyväisyyttä ja viihtyisyyttä asuntojemme ja alueemme piirissä.

1.  Ulko-ovet suljetaan n. klo 21.00 ja avataan n. klo 7.00

2.  Porraskäytävien siisteys vaatii jokaiselta asukkaalta, että hän.

·    pyyhkii jalkansa sisääntullessaan ja liikkuu meluttomasti,

·    huolehtii siitä, ettei lapset leiki porrashuoneissa,

·        ei tuuleta huoneistoansa porraskäytävään,

·        säilyttää urheiluvälineet ja lastenvaunut niille erikseen varatuissa tiloissa,

·        ei muutenkaan tarpeettomasti likaa porraskäytävää.

3. Parvekkeella ei saa pölyttää mattoja eikä vuodevaatteita. Parvekkeen reunan yli ei saa tuulettaa  mitään, puhdistaa eikä ripustaa.

4.  Mattojen ja vuodevaatteiden pölytys tapahtuu sitä varten varatuilla telineillä Maanantai-Lauantai klo 9-20.                                                           
5.  Asukkaiden yörauhaa häiritsevä toiminta asunnoissa on kielletty klo 23-07 välisenä aikana. Naapureiden suostumuksella voidaan        kuitenkin sallia järjestettäväksi perhejuhlia ym. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempäänkin  kuin  klo 23. Häiritsevää toimintaa          on myös radio- ja televisiovastaanottimen  kovaääninen käyttäminen, kylpyveden laskeminen  jne. Myös muina aikoina on                   noudatettava sellaista elämäntapaa, että jatkuva hakkaaminen, kovaääninen metelöinti tai keskeytymätön musiikki eivät muodostu      häiriöiksi naapureille.

6.  Asukkaiden ollessa poissa huoneistosta 3 vrk pitemmän ajan on asukkaan tulipalon sekä vesi-, lämpö- ja sähköjohtojen ym. hoidon      takia  jätettävä avain uskotulle henkilölle ja ilmoitettava tästä isännöitsijätoimistoon.

7.  Aiheuttamastaan vahingosta kuten rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden särkemisestä, seinien raapimisesta ym. tulee asukkaan      suorittaa täysi korvaus. Vahingonkorvausvaatimuksia välttääkseen on asukkaan myös ilmoitettava viipymättä vesijohtovuodoista        ja muista putkivaurioista isännöitsijätoimistoon.

8. Talousjätteet ja jätepaperi on aina vietävä pihakatoksessa oleviin roskalaatikoihin. Jätteitä ei saa missään tapauksessa laittaa             viemäriin. Asuntojen korjaustöiden yhteydessä syntyvä purkujäte on vietävä suoraan kaatopaikalle.

9. Kukkalaatikoiden kiinnittäminen parvekekaiteiden päälle ja ulkopuolelle on kielletty.

10.Koiran tai muun lemmikkieläimen haltijan on huolehdittava siitä, ettei eläimen anneta liata ulosteillaan yhtiön yleisiä tiloja ja                piha-alueita sekä lasten leikkipaikkoja. Siivoamisvastuu eläimen ulosteista on eläimen haltijalla. Lintujen ja muiden                                luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen on kielletty.

11. Kellareissa ja yhteisissä tiloissa on avotulenteko ja tupakointi kielletty. Ikkunoita ja luukkuja ei niissä saa valvomatta pitää auki.         Yhteisiä tiloja ei saa käyttää varastona. Polkupyörät, kelkat, sukset ja lastenvaunut ym. on säilytettävä niitä varten varatuissa              tiloissa,  joita kuitenkaan ei saa käyttää yleisenä  varastopaikkana.

12. Lasten vanhempien on syytä valvoa tarkoin lastensa toimia, koska vastuu tapahtuneista rikkomuksista jää heille.

13. Näiden ohjeiden ja sääntöjen lisäksi noudatettakoon, mitä yleiset lait, asetukset,  yleinen järjestyssääntö ja yhtiöjärjestys,                     sekä yhtiökokouksen päätökset määräävät.

 

     Hallitus