Keski-Espoon Alueverkko

Verkon esittely
Käyttäjien kotisivut
Taloyhtiöiden sivut
Linkit

Webmail

Toiminta-alue

Yhdistys tarjoaa palveluitaan kerros-/ rivitalo-alueilla Espoon keskustassa lähinnä Kirkkojärven, Mikkelän, Lakelan ja Muuralan alueella. Päätoiminta on keskittynyt radan pohjoispuolelle. Rata ei ole kuitenkaan este. Yhdistyksen tietoliikennesolmu sijaitsee radan eteläpuolella ja tarjoamme laadukkaita tietoliikenneyhteyksiä.

Haluttaessa tarjoamme suojattuja radiolinkkiyhteyksiä myös Suvelan puolelle nopeusalueella 2 Mbit/s - 10 Mbit/s. Perillä yhteys liitetään rakennuksen paikallisverkkolaitteistoon. Radioyhteys on useassa tapauksessa nopein ja edullisin tapa liittää erillään olevat talot alueverkkoon.

Liitäntä alueverkkoon voidaan toteuttaa myös vuokratulla puhelinkaapelilla. Tähän tarvittavat laitteet ovat viime aikoina halvetuneet huomattavasti, joten puhelinkaapeliyhteyksien toteuttamiseen ei ole niin suurta kynnystä kuin ennen.

Yhdistyksemme säännöt rajoittavat tarjonnan yhdistyksen jäsenille. Yhteisö kelpaa jäseneksi.

Alueverkkoon kuuluvat kiinteistöt

Näissä taloissa on mahdollista saada yhteys nopeimmillaan viikon toimitusajalla. Tämä riippuu paljolti siitä kuinka yhdistyksen aktiiveilla pitää kiirettä. Samaten näiden välittömässä läheisyydessä oleviin rakennuksiin on helpompi saada uusi yhteys.

 • Kaivomestarinkatu 5 (As. Oy Väenpiha)
 • Kaivomestarinkatu 6 (As. Oy Kirkonrotta)
 • Kaivomestarinkatu 8 (As. Oy Holvikirkko)
 • Kylätorintie 4 (As. Oy Eporauta)
 • Kylätorintie 10 (As. Oy Epokisko)
 • Kannusillankatu 8 (As. Oy Kannusilta)
 • Kannusillankatu 10 (As. Oy Keskilaiva)
 • Savikuja 1 (As. Oy Mikkelänrinne)

Tekniikka

 • Internetyhteys tällä hetkellä 10Mbit/s. (sisään- ja ja ulospäin)
 • Yhteydet taloihin vaihdelleen 10Mbit/s radioyhteydestä 8-6 Mbit/s modeemiyhteyksiin.
 • Talojen sisäyhteydet ja Kirkkojärven talot 10/100 Mbit/s.
 • Käyttäjän tietokoneet liitetään verkkoon Ethernet-liitännällä (nelikulmainen RJ45-liitin )
 • Sisäverkkojen laitteet hyväksyvät 10/100 Mbit/s verkkokortit
 • Omaa palomuuria tai langatonta tukiasemaa voi käyttää
 • Tarvittavat asetukset tulevat automaattisesti verkosta (DHCP)
 • Kaikki verkko-osoitteet julkisia, jolloin monet sovellukset toimivat paremmin.
 • Kiinteitä verkko-osoitteita jaetaan tarvittaessa
 • Oma WWW- ja postipalvelin sekä proxyt

Kaapeloinneissa noudatetaan soveltuvin osin yleiskaapelointistandardia EN 50173. Liittimien osalta kytkennät ovat EIA/TIA 568A mukaisia. Karkeasti standardia voi luonnehtia siten, että kukin tilaajajohto menee erikseen asunnosta jakamon ristikytkentätelineelle, jossa ovat ristikytkennän lisäksi verkon aktiivilaitteet: kytkimet, keskittimet ja reitittimet. Nämä jakamot on taasen koottu suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Lisätyissä kaapeloinneissa noudatetaan siirtotieluokan D vaatimuksia, jonka ylärajataajuus on 100 MHz.