Keski-Espoon Alueverkko

Verkon esittely
Käyttäjien kotisivut
Taloyhtiöiden sivut
Linkit

Webmail

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 13.1.2004

Yhteystiedot tarkistettu: 19.5.2009

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Keski-Espoon Alueverkkoyhdistys ry

Yhteystiedot:

Postiosoite: PL 63 02771 Espoo

Käyntiosoite: Kaivomestarinkatu 6 B 24, 02770 Espoo

Sähköposti: hallitus ÄT keskiespoo.net

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Ville Koivunen

Puhelin: 044 2884584

3. Rekisterin nimi

Keski-Espoon Alueverkkoyhdistyksen jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Jäsentietojen ja jäsenten palveluiden ylläpito laskutusta, palveluiden kehittämistä ja asiakassuhteiden hoitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen osoite- ja muut yhteystiedot, jäsenen henkilötunnus tai yritystunnus, jäsenlaji, jäsennumero, sopimusnumerot, liittymispäivä, eroamispäivä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

  • Jäsenen ilmoittamat tiedot
  • Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot
  • Muualta hankittavat tiedot ja peruste: Suomen Asiakastieto Oy: Asiakkaan maksukyvyn ja henkilötietojen oikeellisuuden tarkistaminen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Keski-Espoon Alueverkkoyhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta myöskään EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sekä manuaalinen aineisto että ATK:lle talletetut tiedot on suojattu yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain ilmaisemien periaatteiden mukaisesti.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.